Voor groepswonen kies je weloverwogen. Het is een positieve keus voor actief blijven, voor jezelf en voor anderen. Groepswonen houdt je scherp en actief; je kunt langer en prettiger zelfstandig blijven wonen.

In de woongroep streven we naar een woonklimaat waarin ruimte is voor ieders privacy, geloof en geaardheid.  Iedereen wordt uitgenodigd om op eigen wijze bij te dragen aan het geheel. Zo zorgen we voor een ambiance die mogelijkheden schept om ons mentaal en fysiek veerkrachtig te houden. 

Iedere bewoner draagt zorg voor zijn/haar eigen huishouding en zet zich met regelmaat in voor het goed functioneren van de woongroep. We ontplooien ook activiteiten voor en met de buurtbewoners.

Dat laatste vraagt om inzet van ieders talenten, zowel op bestuurlijk als op praktisch gebied. Meedenken als bewoner en deelverantwoordelijkheid willen dragen is een voorwaarde voor het voortbestaan van Woongroep Feniks.

Woongroep Feniks is een woongroep voor ouderen. We zijn lid van de LVGO.  We hebben nu als bewoners voornamelijk zestigers en zeventigers. Om te kunnen blijven functioneren zijn we op zoek naar belangstellenden tussen de 40 en de 60, die op termijn  onze gelederen kunnen komen versterken. 

Op dit moment is er nog geen open wachtlijst. Wij hopen dat dit binnen afzienbare tijd verandert. Belangstellenden die een positieve bijdrage denken te kunnen leveren op termijn, kunnen zich aanmelden via ons email-adres woongroepfeniks@gmail.com.

 

WOONGROEP FENIKS BERGEN, Mericilaan 52, 1861ML Bergen NH