top of page

ORGANISATIE EN BESTUUR

Woongroep Feniks Bergen is een vereniging met leden, aspirant-leden en Vrienden van Feniks.

Leden zijn zij die via de woongroep een appartement toegewezen hebben gekregen in de Kloosterhof, op het adres Mericilaan 52, 1861ML te Bergen NH.  Deze leden hebben €150,- inleg betaald en zij betalen maandelijks hun bijdrage voor huur en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte, de Nes.

Aspirant-leden zijn de mensen die op de (gesloten) wachtlijst van Kennemer Wonen staan. Zij kunnen meedraaien met het programma, worden uitgenodigd voor vergaderingen en betalen €60.- per jaar. 

Vrienden van Feniks zijn mensen die zich niet gaan vestigen in de Kloosterhof, maar wel het doel een warm hart toedragen en zich verbonden voelen met het initiatief. Zij ondersteunen het project met een financiële bijdrage en zij worden regelmatig uitgenodigd voor bijeenkomsten en activiteiten. 

De vereniging houdt regelmatig een vergadering, waarvoor ook de aspirant-leden worden uitgenodigd. Uit hun midden worden de leden van het bestuur gekozen. Eens in de twee jaar kunnen de bestuursleden al dan niet herkozen worden. In de statuten staan onder meer de organisatievorm en de beslissingsstructuur beschreven. Het huishoudelijk reglement geeft nadere invulling hieraan.

Het bestuur bestaat sinds 2020 uit de volgende leden:

Voorzitter: Berthe Stevenhaagen

Secretaris: Jan Wagenaar

Penningmeester: Warda Dubbink

Vice-voorzitter: Sjoerd Elgersma

Contactadres: woongroepfeniks@gmail.com

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

bottom of page