top of page

ORGANISATIE EN BESTUUR

Woongroep Feniks Bergen is een vereniging met leden, aspirant-leden en Vrienden van Feniks.

Heden:

Leden zijn zij die via de woongroep een appartement toegewezen hebben gekregen in de Kloosterhof, op het adres Mericilaan 52, 1861ML te Bergen NH.  Deze leden hebben €150,- inleg betaald en zij betalen maandelijks hun bijdrage voor huur en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte, de Nes. Dit is nu, omdat wij het volledige aantal appartementen niet verkregen hebben, 50 euro per maand. 

Aspirant-leden zijn de mensen die op de (gesloten) wachtlijst van Kennemer Wonen staan. Zij kunnen meedraaien met het programma, worden uitgenodigd voor vergaderingen en betalen €60.- per jaar. 

Vrienden van Feniks zijn mensen die zich niet gaan vestigen in de Kloosterhof, maar wel het doel een warm hart toedragen en zich verbonden voelen met het initiatief. Zij ondersteunen het project met een financiële bijdrage en zij worden regelmatig uitgenodigd voor bijeenkomsten en activiteiten. 
 

De vereniging houdt  een jaarvergadering, waarvoor ook de aspirant-leden worden uitgenodigd. Uit het midden van de woongroep worden de leden van het bestuur gekozen. Eens in de twee jaar kunnen de bestuursleden al dan niet herkozen worden. In de statuten staan onder meer de organisatievorm en de beslissingsstructuur beschreven. Het huishoudelijk reglement geeft nadere invulling hieraan.

Toekomst: 
Als onze eigen (gesloten) wachtlijst geëindigd is, zal de toewijzing van appartementen via de SVNK gaan lopen en zal er nieuw beleid ontstaan volgens de voorwaarden van de SVNK.  Alleen mensen in het gebied van de SVNK in een grotere huurwoning  wonen, komen dan in aanmerking. De woongroep blijft inspraak houden in wie er opgenomen gaat worden in de woongroep. 

Het bestuur bestaat sinds 2023 uit de volgende leden:

Voorzitter: Sjoerd Elgersma

Vice-voorzitter: Berthe Stevenhaagen-Hoeksma

Secretaris: Bertie Spronck

Penningmeester: Jan Wagenaar

Contactadres: woongroepfeniks@gmail.com

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

bottom of page