WOONGROEP FENIKS BERGEN

Mericilaan 52 1861 ML  Bergen nh,

rekeningnummer NL71TRIO2019342820

Voor groepswonen kies je weloverwogen. Het is een positieve keuze voor actief blijven, voor jezelf en voor anderen.

Groepswonen houdt je scherp en actief; je kunt langer en prettiger zelfstandig blijven wonen.

In de woongroep streven we naar een woonklimaat waarin ruimte is voor ieders privacy, geloof en geaardheid. Iedereen wordt uitgenodigd om op eigen wijze bij te dragen aan het geheel. Zo zorgen we voor een ambiance die mogelijkheden schept om ons mentaal en fysiek veerkrachtig te houden.

We ontplooien ook activiteiten voor en met de buurtbewoners. Iedere bewoner draagt zelf zorg voor zijn/haar eigen huishouding en zet zich met enige regelmaat in voor het goed functioneren van de woongroep.

 

WOONGROEP FENIKS BERGEN EN DE WACHTLIJST

Voor de wat verdere toekomst zouden wij onze wachtlijst graag willen uitbreiden met aspiranten-leden: actieve, zelfstandige mensen met een redelijke gezondheid, die oog hebben voor de ander, bij voorkeur tussen de 40 en 60 jaar. Om de samenstelling van de groep ook op langere termijn evenwichtig te houden gaat onze voorkeur uit naar (echt)paren en mannen tussen de 40 en 60 jaar. 

Helaas hanteert wooncoöperatie Kennemer Wonen momenteel nog een gesloten wachtlijst; daar staan nu 21 wachtenden op, met variërende wensen voor een twee- of driekamerwoning en het het tijdstip van instromen. Die lijst kunnen we soms omzeilen voor mensen die een hoge plaats hebben op de SVNK-lijst.

Wilt u meer weten over de wachtlijst, dan kunt u mailen naar woongroepfeniks@gmail.com.

ORGANISATIE

Woongroep Feniks Bergen is een vereniging met leden, aspirant-leden en Vrienden van Feniks.

Leden zijn zij die ervoor gekozen hebben daadwerkelijk te gaan wonen in één van de appartementen in de Kloosterhof die aan de woongroep zijn toegewezen. Deze leden hebben €150 inleggeld betaald en zij betalen €50 als maandelijkse bijdrage voor de huur van de gemeenschappelijke ruimte.

De hoogte van die bijdrage wordt bepaald in het Huishoudelijk Reglement. 

Aspirant-leden zijn de mensen die op de wachtlijst staan. Zij draaien mee in het programma en betalen €60 per jaar.

VRIENDEN VAN WOONGROEP FENIKS

Vrienden van Feniks zijn mensen die zich niet gaan vestigen in de Kloosterhof, maar die wel het doel een warm hart toedragen en zich verbonden voelen met het initiatief. Zij ondersteunen het project met een financiële bijdrage (richtbedrag jaarlijks €30) en worden regelmatig uitgenodigd voor bijeenkomsten en activiteiten.

Aanmelden kan via woongroepfeniks@gmail.com.

Van de Vrienden komen ook initiatieven om de woongroep daadwerkelijk te steunen. Zo heeft Woongroep Feniks aan hun organisatie van de ART FAIR van vorig jaar een prachtig tv-scherm overgehouden, geïnstalleerd en wel!

Ook dit jaar staat er in het eerste weekend van de Bergense Kunst-tiendaagse, 19 en 20 oktober, weer een Art fair op het programma, deze keer ook met curiosa.

WOONGROEP FENIKS EN DE MERICITUIN

Leden van de woongroep hebben met de gemeente Bergen de afspraak gemaakt om een deel van het onderhoud van de kruidentuin aan de noordkant van het landgoed op zich te nemen, samen met een aantal buurtgenoten. Elke maandagmorgen komt de groep bij elkaar in de tuin. De gemeente zorgt voor materiaal, water en planten, in overleg met de groep. Voorlopig wordt er vooral gewied. Mogelijk zal het door ons te onderhouden deel in de toekomst uitgebreid worden.

Belangstellenden uit de buurt die mee willen werken kunnen zich aanmelden via woongroepfeniks@gmail.com

LEDENVERGADERINGEN

De leden houden enkele keren per jaar een ledenvergadering, waaronder de jaarvergadering in het voorjaar. Dan worden de leden van het bestuur gekozen.

Eens in de twee jaar kunnen de bestuursleden al dan niet herkozen worden. In de statuten staan onder meer de organisatievorm en de beslissingsstructuur beschreven. Het huishoudelijk reglement geeft nadere invulling hieraan.

Aspirant-leden zijn ook welkom op de ledenvergaderingen. In het huishoudelijk reglement wordt bepaald in welke gevallen zij hun stem mogen uitbrengen.

BEWONERSBIJEENKOMSTEN

Over de dagelijkse gang van zaken overleggen de leden in besloten bewonersbijeenkomsten, eens in de twee weken.

 

Het bestuur bestaat in 2019 uit de volgende leden:

Berthe Stevenhaagen, voorzitter

Inge Roozendaal, secretaris

Warda Dubbink, penningmeester

Alwina van Pagee, bestuurslid